Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a zadatek

Leszek Hardek

Do końca 2011 r. osoby fizyczne sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będą „żyły w świecie” trzech różnych podatków, które mogą ich obowiązywać. Informacja ta wydaje się być...

Przychody i koszty z najmu powierzchni komercyjnych

Stella Brzeszczyńska

Strony umowy najmu mogą swobodnie kształtować swoje relacje. Układając umowę, warto pamiętać, że jej postanowienia mają wpływ na rozliczenia podatkowe wynajmującego i najemcy. Tekst stanowi fragment...

Rozliczenia podatkowe nakładów na lokal ponoszonych przez najemcę

Stella Brzeszczyńska

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności (handlowej, usługowej, biurowej, wytwórczej), na ogół muszą przystosować wynajmowaną powierzchnię do swoich celów....