Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Sprzedaż nieruchomości. Zwolnienia od podatku

Stella Brzeszczyńska

Sposób opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości zależy od tego, w którym roku została ona nabyta. Przyjęto zasadę „praw nabytych”, według której stosuje się taką metodę, jaka obowiązywała w...

Ulga meldunkowa

Stella Brzeszczyńska

W roku 2007 zmieniły się całkowicie zasady opodatkowania prywatnych transakcji na rynku nieruchomości. Podstawą opodatkowania stał się dochód, zlikwidowano większość ulg, wprowadzając na ich miejsce...