Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Sprzedaż nieruchomości. Zwolnienia od podatku

Stella Brzeszczyńska

Sposób opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości zależy od tego, w którym roku została ona nabyta. Przyjęto zasadę „praw nabytych”, według której stosuje się taką metodę, jaka obowiązywała w...

Ulga meldunkowa

Stella Brzeszczyńska

W roku 2007 zmieniły się całkowicie zasady opodatkowania prywatnych transakcji na rynku nieruchomości. Podstawą opodatkowania stał się dochód, zlikwidowano większość ulg, wprowadzając na ich miejsce...

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu dotyczy wyłącznie umów przenoszących własność nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane po 1.1.2007 r. Zamknięty katalog kosztów podatkowych Przepis...