Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Leasing nieruchomości – aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Leasing nieruchomości – aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Mateusz Gonet

Leasing jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji, a rynek leasingu w Polsce stanowi obecnie jedną z większych gałęzi gospodarki. Najczęściej za pomocą leasingu finansowane są ruchomości...

Sprzedaż nieruchomości „dekretowej” a podatek dochodowy

Stella Brzeszczyńska

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym ją nabyto, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W przypadku nieruchomości warszawskich objętych tzw. dekretem...

Nowe możliwości odzyskania nadpłaconych podatków

Nowe możliwości odzyskania nadpłaconych podatków

Jakub Jankowski

W ostatnim czasie zapadło wiele korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, pozwalających na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaconego lub niesłusznie...

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Krystyna Kleiber

Nawiązując do artykułu pt. „Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, a spłata hipoteki”, zamieszczonego w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 1/2015, pragnę przekazać parę uwag...