Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Nowe możliwości odzyskania nadpłaconych podatków

Nowe możliwości odzyskania nadpłaconych podatków

Jakub Jankowski

W ostatnim czasie zapadło wiele korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, pozwalających na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaconego lub niesłusznie...

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości

Krystyna Kleiber

Nawiązując do artykułu pt. „Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości, a spłata hipoteki”, zamieszczonego w „Nieruchomościach C.H. Beck” Nr 1/2015, pragnę przekazać parę uwag...

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli nierezydent prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, wykorzystując w tym celu nieruchomości (głównie poprzez wynajem i dzierżawę, ale także działalność handlową), wówczas jest opodatkowany w...