Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Ewidencja majątku podatnika

Stella Brzeszczyńska

Budynki, budowle lub lokale wytwarzane przez podatnika (budowane lub przebudowywane) mogą zostać zaliczone do środków trwałych dopiero po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu procedury ubiegania się o...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za zgodą sprawcy

Anna Banasik

Obowiązujący kodeks karny skarbowy (ustawa z 10.9.1999 r. - Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) po zmianach, które weszły w życie 17.12.2005 r., w znowelizowanej wersji przedstawia zasady stosowania przez...

Podatek CIT w praktyce wspólnot mieszkaniowych

Maciej Tertelis

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: PDOPrU) - wspólnota mieszkaniowa podlega podatkowi...