Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Rozpoczęcie amortyzacji. Wartość początkowa

Stella Brzeszczyńska

Majątek wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą powinien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i WNiP. Bardzo istotna jest...

Rozliczanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Z bardzo dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł Macieja Tertelisa w styczniowych „Nieruchomościach C. H. Beck” pt. Podatek dochodowy od osób prawnych w praktyce wspólnot mieszkaniowych w 2007 r....

Ewidencja majątku podatnika

Stella Brzeszczyńska

Budynki, budowle lub lokale wytwarzane przez podatnika (budowane lub przebudowywane) mogą zostać zaliczone do środków trwałych dopiero po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu procedury ubiegania się o...