Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Podatek CIT w praktyce wspólnot mieszkaniowych

Maciej Tertelis

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: PDOPrU) - wspólnota mieszkaniowa podlega podatkowi...