Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Stella Brzeszczyńska

Obok środków trwałych stanowiących własny majątek podatnika przepisy podatkowe dają możliwość amortyzowania wydatków poniesionych na cudzy majątek. Wydatki te noszą nazwę „inwestycji w obcych środkach...

Ulga na mieszkania na wynajem(pytania od czytelników)

Grzegorz Kaptur

Prowadzę działalność gospodarcza. Jestem płatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego. Rozliczam się na zasadach ogólnych. W 1995 r. kupiłem działkę budowlaną pod budowę budynku wielorodzinnego z...

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

W niniejszym artykule omawiamy zagadnienie opodatkowania sprzedaży udziałów w polskiej nieruchomościowej spółce kapitałowej z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOPrU) oraz podatków...

Metody amortyzacji podatkowej

Stella Brzeszczyńska

Majątek wprowadzony do ewidencji podatnika podlega amortyzacji. Roczny odpis stanowi koszt uzyskania przychodu. Każdy ma prawo dokonać wyboru jednej z kilku metod amortyzowania. Raz wybrana metoda...

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Sprzedaż inwestycji mieszkaniowych jest, obok wynajmu powierzchni komercyjnych, jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości. W ramach niniejszego...