Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Metody amortyzacji podatkowej

Stella Brzeszczyńska

Majątek wprowadzony do ewidencji podatnika podlega amortyzacji. Roczny odpis stanowi koszt uzyskania przychodu. Każdy ma prawo dokonać wyboru jednej z kilku metod amortyzowania. Raz wybrana metoda...

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Sprzedaż inwestycji mieszkaniowych jest, obok wynajmu powierzchni komercyjnych, jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości. W ramach niniejszego...

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Rozpoczęcie amortyzacji. Wartość początkowa

Stella Brzeszczyńska

Majątek wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą powinien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i WNiP. Bardzo istotna jest...

Rozliczanie dochodów z gospodarki mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Z bardzo dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł Macieja Tertelisa w styczniowych „Nieruchomościach C. H. Beck” pt. Podatek dochodowy od osób prawnych w praktyce wspólnot mieszkaniowych w 2007 r....