Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Ulga na mieszkania na wynajem(pytania od czytelników)

Grzegorz Kaptur

Prowadzę działalność gospodarcza. Jestem płatnikiem podatku VAT i podatku dochodowego. Rozliczam się na zasadach ogólnych. W 1995 r. kupiłem działkę budowlaną pod budowę budynku wielorodzinnego z...

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

W niniejszym artykule omawiamy zagadnienie opodatkowania sprzedaży udziałów w polskiej nieruchomościowej spółce kapitałowej z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOPrU) oraz podatków...

Metody amortyzacji podatkowej

Stella Brzeszczyńska

Majątek wprowadzony do ewidencji podatnika podlega amortyzacji. Roczny odpis stanowi koszt uzyskania przychodu. Każdy ma prawo dokonać wyboru jednej z kilku metod amortyzowania. Raz wybrana metoda...

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Sprzedaż inwestycji mieszkaniowych jest, obok wynajmu powierzchni komercyjnych, jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości. W ramach niniejszego...

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...