Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Optymalizacja podatkowa inwestycji w nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Coraz częściej mówi się o strukturyzowanych produktach oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mają być antidotum na wysokie zobowiązania podatkowe towarzyszące inwestycjom w...

Czy cudzoziemiec może skorzystać z „ulgi meldunkowej”?

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli pobyt w Polsce trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny...

Zachęty dla najemców – aspekty podatkowe

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Ze względu na długoterminowy charakter większości umów najmu oraz panującą na rynku konkurencję właściciele powierzchni często proponują pewne rozwiązania mające zachęcić potencjalnych najemców do...