Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Zasiedzenie nieruchomości – skutki podatkowe

Katarzyna Ryszard

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest ich zasiedzenie. Jednakże skuteczne nabycie w drodze zasiedzenia wymaga spełnienia kilku warunków, do których należy m.in. upływ wymaganego...

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Stella Brzeszczyńska

Jeden ze wspólników spółki jawnej (było ich 3; wszyscy opodatkowani liniowo) zmarł np. 30 czerwca. Co z zaliczką na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec i co z zaliczkami w kolejnych miesiącach? Czy...

Zbycie przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością, cz. II

Grzegorz Kaptur

W każdym przypadku nieopodatkowanego zbycia nieruchomości nabytej po wejściu w życie przepisów obecnie obowiązującej ustawy VAT podatnik powinien liczyć się z koniecznością dokonania korekty podatku...