Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatki dochodowe

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Stella Brzeszczyńska

Jeden ze wspólników spółki jawnej (było ich 3; wszyscy opodatkowani liniowo) zmarł np. 30 czerwca. Co z zaliczką na podatek dochodowy za miesiąc czerwiec i co z zaliczkami w kolejnych miesiącach? Czy...

Zbycie przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością, cz. II

Grzegorz Kaptur

W każdym przypadku nieopodatkowanego zbycia nieruchomości nabytej po wejściu w życie przepisów obecnie obowiązującej ustawy VAT podatnik powinien liczyć się z koniecznością dokonania korekty podatku...