Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu nieruchomości, cz. II

Stella Brzeszczyńska

Generalna zasada rozliczania podatku VAT określa, że każdy, kto nabywa nieruchomości, które zamierza wykorzystywać w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej może odliczyć podatek naliczony przy...

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Generalna zasada rozliczania podatku VAT określa, że każdy, kto nabywa nieruchomości, które zamierza wykorzystywać w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej może odliczyć podatek naliczony przy...

VAT – sprzedaż budynku nabytego wraz z przedsiębiorstwem

Grzegorz Kaptur

W Nieruchomościach C.H. Beck Nr 11/2012 przedstawiono kontrowersje dotyczące kwalifikowania transakcji dotyczących nieruchomości jako sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zapewne...