Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Refakturowanie mediów po wyroku TSUE

Refakturowanie mediów po wyroku TSUE

Stella Brzeszczyńska

Niekończący się spór dotyczący możliwości i zasad rozliczania mediów wkroczył w kolejną fazę. W kwietniu br., zapadł kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który – niczego nie...

Kasy fiskalne na rynku nieruchomości

Kasy fiskalne na rynku nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Czynności wykonywane przez podatników VAT (czynnych i zwolnionych) dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być ewidencjonowane w kasie rejestrującej....

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli nierezydent prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, wykorzystując w tym celu nieruchomości (głównie poprzez wynajem i dzierżawę, ale także działalność handlową), wówczas jest opodatkowany w...

<em>Home staging</em>. Rozliczenia podatkowe

Home staging. Rozliczenia podatkowe

Stella Brzeszczyńska

Home staging to przygotowanie nieruchomości w taki sposób, żeby zainteresować nią klienta – nabywcę lub najemcę. Usługi profesjonalnego przygotowania lokalu lub budynku składają się z wielu elementów,...

Korekta podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości

Korekta podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Każdy, kto nabywa nieruchomości, które zamierza wykorzystywać w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej, może odliczyć podatek naliczony przy zakupie. Podatnik może jednak utracić to prawo. Będzie...

Odliczenie podatku VAT przy nabyciu nieruchomości, cz. II

Stella Brzeszczyńska

Generalna zasada rozliczania podatku VAT określa, że każdy, kto nabywa nieruchomości, które zamierza wykorzystywać w opodatkowanej VAT działalności gospodarczej może odliczyć podatek naliczony przy...