Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Leasing nieruchomości – aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Leasing nieruchomości – aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Mateusz Gonet

Leasing jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji, a rynek leasingu w Polsce stanowi obecnie jedną z większych gałęzi gospodarki. Najczęściej za pomocą leasingu finansowane są ruchomości...

Refakturowanie mediów po wyroku TSUE

Refakturowanie mediów po wyroku TSUE

Stella Brzeszczyńska

Niekończący się spór dotyczący możliwości i zasad rozliczania mediów wkroczył w kolejną fazę. W kwietniu br., zapadł kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który – niczego nie...

Kasy fiskalne na rynku nieruchomości

Kasy fiskalne na rynku nieruchomości

Stella Brzeszczyńska

Czynności wykonywane przez podatników VAT (czynnych i zwolnionych) dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być ewidencjonowane w kasie rejestrującej....

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Nieruchomości wynajmowane przez cudzoziemców

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli nierezydent prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, wykorzystując w tym celu nieruchomości (głównie poprzez wynajem i dzierżawę, ale także działalność handlową), wówczas jest opodatkowany w...