Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

VAT od usług pośrednictwa oraz zarządu nieruchomościmi

Stella Brzeszczyńska

Osoby wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami stają się podatnikami podatku od towarów i usług, ale czynności przez nie wykonywane są zwolnione od tego podatku...

Nieruchomości a przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Faktura VAT dokumentująca czynność związanych z nabyciem nieruchomości nie stanowi podstawy do odliczenia podatku w niej naliczonego i wykazanego Dla zrozumienia zakresu przedmiotu opodatkowania...

Opodatkowanie VAT budowy garażu i ogrodzenia

Anna Kamińska

W sytuacji gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowej klasyfikacji, a w konsekwencji stosowania 7 lub 22 % stawki VAT dla opodatkowania robót budowlanych - obiektu budowlanego, powinien wystąpić...

Roboty budowlane - obowiązek w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli podatnik (sprzedawca) wykonuje usługi budowlane lub budowlano-montażowe i otrzymał jakąkolwiek część zapłaty za wykonywaną lub wykonaną usługę, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym...

Obowiązek płacenia VAT-u przez gminy

Anna Kamińska

Niejednokrotnie gminy traktują prowadzoną przez siebie sprzedaż towarów lub świadczenie usług nie jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT, lecz jako zadania z zakresu administracji publicznej,...

Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Anna Kamińska

Wykonawcy robót budowlano-montażowych realizujący obiekty budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej mają prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie złożonego rozliczenia...