Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Usługa najmu a VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT obejmuje usługi mieszkaniowe, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkalne Wiele osób fizycznych nie prowadzących...

VAT od usług pośrednictwa oraz zarządu nieruchomościmi

Stella Brzeszczyńska

Osoby wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami stają się podatnikami podatku od towarów i usług, ale czynności przez nie wykonywane są zwolnione od tego podatku...

Nieruchomości a przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Faktura VAT dokumentująca czynność związanych z nabyciem nieruchomości nie stanowi podstawy do odliczenia podatku w niej naliczonego i wykazanego Dla zrozumienia zakresu przedmiotu opodatkowania...

Opodatkowanie VAT budowy garażu i ogrodzenia

Anna Kamińska

W sytuacji gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowej klasyfikacji, a w konsekwencji stosowania 7 lub 22 % stawki VAT dla opodatkowania robót budowlanych - obiektu budowlanego, powinien wystąpić...

Roboty budowlane - obowiązek w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Jeżeli podatnik (sprzedawca) wykonuje usługi budowlane lub budowlano-montażowe i otrzymał jakąkolwiek część zapłaty za wykonywaną lub wykonaną usługę, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym...

Obowiązek płacenia VAT-u przez gminy

Anna Kamińska

Niejednokrotnie gminy traktują prowadzoną przez siebie sprzedaż towarów lub świadczenie usług nie jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT, lecz jako zadania z zakresu administracji publicznej,...