Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Usługa najmu lokalu w świetle ustawy o podatku VAT

Leszek Guzek

Podatnikiem podatku VAT jest podmiot dokonujący czynności określonych w art. 2 VATU we własnym imieniu i na własny rachunek. Przepis ten nie obejmuje więc agentów obrotu nieruchomościami (działających...

Zmiany w podatku od towarów i usług

Leszek Guzek

Ustawą z 30.8.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 153, poz. 1272), obowiązującą od 1.10.2002 r., wprowadzone zostały kolejne zmiany do ustawy z...

Usługa najmu a VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT obejmuje usługi mieszkaniowe, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkalne Wiele osób fizycznych nie prowadzących...

VAT od usług pośrednictwa oraz zarządu nieruchomościmi

Stella Brzeszczyńska

Osoby wykonujące zawodowo czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami stają się podatnikami podatku od towarów i usług, ale czynności przez nie wykonywane są zwolnione od tego podatku...

Nieruchomości a przedmiot opodatkowania VAT

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Faktura VAT dokumentująca czynność związanych z nabyciem nieruchomości nie stanowi podstawy do odliczenia podatku w niej naliczonego i wykazanego Dla zrozumienia zakresu przedmiotu opodatkowania...

Opodatkowanie VAT budowy garażu i ogrodzenia

Anna Kamińska

W sytuacji gdy podatnik nie ma pewności co do prawidłowej klasyfikacji, a w konsekwencji stosowania 7 lub 22 % stawki VAT dla opodatkowania robót budowlanych - obiektu budowlanego, powinien wystąpić...