Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w ustawie o VAT

Grzegorz Kaptur

Wejście w życie ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) stało się niezmiernie ważnym wydarzeniem dla rynku nieruchomości. Po raz pierwszy w...

Rozliczenia najemcy w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z fakturami dokumentującymi dostawę mediów mogą mieć kłopot ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu albo budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską,...

Korekta podatku VAT - kupno-sprzedaż nieruchomości

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) nałożyła na podatników tego podatku wiele nowych obowiązków. Jednym z nich, jest obowiązek korekty podatku...

Podatek VAT a wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością

Maciej Tertelis

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług w 2004 r. nie wpłynęła na konieczność uwzględnienia przez zarządców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe rezygnacji przez ustawodawcę z przedmiotowego...

Nowy podatek VAT w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Autorka omawia nowe regulacje podatkowe, jakie weszły w życie z dniem 1.5.2004 r., obowiązujące w transakcjach krajowych związanych z budową i obrotem nieruchomościami oraz skutki podatkowe nowej...

VAT od projektowania autostrad, dróg, ulic i mostów

Iwona Kordjak

Zmiana brzmienia załączników do ustawy o VAT obowiązująca od stycznia tego roku ostatecznie rozstrzyga jaką stawką VAT opodatkowane są usługi projektowania dróg, autostrad, ulic i mostów. W poprzednim...

Opodatkowanie VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z garażem

Anna Kamińska

Wysokość opodatkowania VAT sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części w istotny sposób wpływa na ceny tych powszechnie nabywanych towarów. Coraz częściej w transakcjach tych nabywane...