Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Zbycie nieruchomości - podatnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W praktyce nie budzi wątpliwości ocena przypadków, w których osoba fizyczna nabywa grunt w celu budowy domu jednorodzinnego, następnie zmuszona jest wskutek okoliczności osobistych zrezygnować z...

Pojęcie dostawy nieruchomości w podatku VAT

Grzegorz Kaptur

Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) określony został w art. 5 ust. 1. Spośród wymienionych tam czynności dla obrotu...

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w ustawie o VAT

Grzegorz Kaptur

Wejście w życie ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) stało się niezmiernie ważnym wydarzeniem dla rynku nieruchomości. Po raz pierwszy w...

Rozliczenia najemcy w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z fakturami dokumentującymi dostawę mediów mogą mieć kłopot ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu albo budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską,...

Korekta podatku VAT - kupno-sprzedaż nieruchomości

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; dalej: VATU) nałożyła na podatników tego podatku wiele nowych obowiązków. Jednym z nich, jest obowiązek korekty podatku...