Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Dostawa nieruchomości - zwrot różnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W podatku od towarów i usług kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek organu podatkowego stanowi różnica pomiędzy kwotą podatku należnego będącego konsekwencją wykonanych przez...

Opodatkowanie podatkiem VAT budynków - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) zawiera szereg szczególnych regulacji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. Dotyczą one...

Zwrot podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Z dniem 1.1.2006 r. wchodzi w życie ustawa z 29.7.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Budowa, przebudowa, remont Prawo do zwrotu części...