Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości a podatek VAT

Grzegorz Kaptur

W dniu 1.12.2006 r. odbyło się zorganizowane przez redakcję „Nieruchomości C. H. Beck” i „Monitora Podatkowego” seminarium „Obrót nieruchomościami – spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowa –...

Dostawa nieruchomości - odliczenie podatku naliczonego

Grzegorz Kaptur

Uprawnienie podatnika do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowi fundament konstrukcji podatku VAT. To dzięki niemu może zostać zrealizowana zasada neutralności podatku...

Zbycie gruntu w ustawie VAT - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy VAT kwestie związane ze zbyciem gruntu nie nastręczały większych trudności. W zasadzie pozostawały one poza obszarem zainteresowania ustawy. Zbycie...