Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Dostawa nieruchomości - odliczenie podatku naliczonego

Grzegorz Kaptur

Uprawnienie podatnika do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowi fundament konstrukcji podatku VAT. To dzięki niemu może zostać zrealizowana zasada neutralności podatku...

Zbycie gruntu w ustawie VAT - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy VAT kwestie związane ze zbyciem gruntu nie nastręczały większych trudności. W zasadzie pozostawały one poza obszarem zainteresowania ustawy. Zbycie...

Dostawa nieruchomości - zwrot różnicy podatku VAT

Grzegorz Kaptur

W podatku od towarów i usług kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek organu podatkowego stanowi różnica pomiędzy kwotą podatku należnego będącego konsekwencją wykonanych przez...

Opodatkowanie podatkiem VAT budynków - stawki i zwolnienia

Grzegorz Kaptur

Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) zawiera szereg szczególnych regulacji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. Dotyczą one...