Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Garaż a podatek VAT, cz. I

Grzegorz Kaptur

Tematem niniejszego opracowania jest próba wskazania zasad opodatkowania transakcji, których przedmiotem są pomieszczenia garaży związanych z budynkami mieszkalnymi. Przy czym pod pojęciem garażu...

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości a podatek VAT

Grzegorz Kaptur

W dniu 1.12.2006 r. odbyło się zorganizowane przez redakcję „Nieruchomości C. H. Beck” i „Monitora Podatkowego” seminarium „Obrót nieruchomościami – spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowa –...