Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Przepisy VAT w budownictwie mieszkaniowym w 2008 r.

Grzegorz Kaptur

Wraz z końcem 2007 r. przestał obowiązywać art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU). Począwszy od 1.1.2008 r....

Remont drogi i parkingu(pytania od czytelników)

Stella Brzeszczyńska

Pytanie 1 Naprawiam drogę dojazdową do firmy. Droga jest własnością miasta. Czy mogę koszty związane z remontem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Tak. Wydatki poniesione na...

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym

Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk

Sprzedaż inwestycji mieszkaniowych jest, obok wynajmu powierzchni komercyjnych, jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości. W ramach niniejszego...

Garaż a podatek VAT, cz. II

Grzegorz Kaptur

Mimo iż potocznie przyjmuje się, że dana transakcja obejmuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem garażowym, to dla potrzeb rozliczenia podatku VAT będziemy mieli do czynienia z dostawą lokalu...

Garaż a podatek VAT, cz. I

Grzegorz Kaptur

Tematem niniejszego opracowania jest próba wskazania zasad opodatkowania transakcji, których przedmiotem są pomieszczenia garaży związanych z budynkami mieszkalnymi. Przy czym pod pojęciem garażu...