Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Roboty budowlane w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Wykonywanie robót budowlanych oraz szeroko rozumianych prac budowlano-montażowych niesie m.in. za sobą konieczność dokonania wielu czynności związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług....

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w przepisach ustawy VAT

Grzegorz Kaptur

Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania budzi wiele kontrowersji. Pojawiły się one wraz z wejściem w życie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i...