Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Przeznaczenie gruntów a VAT

Stella Brzeszczyńska

Sprzedaż gruntów dokonywana w ramach działalności handlowej podlega podatkowi VAT, jednak w niektórych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia od podatku. Zależy ono od przeznaczenia poszczególnych...

Użytkowanie wieczyste w podatku VAT

Stella Brzeszczyńska

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy VAT określiła w sposób wyraźny zasady opodatkowania prawa użytkowania wieczystego. Jednoznacznie określono, że zarówno nabycie pierwotne, jak i na rynku wtórnym jest...

Usługi budowlane dotyczące budynków mieszkalnych a VAT

Michał Sawicki, Tomasz Krasowski, Katarzyna Mirska-Kowalczyk

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają zasady opodatkowania VAT usług budowlanych, wskazując przy tym na rozwiązania, które mogą pozwolić na optymalizację rozliczeń pomiędzy wykonawcą usług...

Nowelizacja ustawy VAT

Grzegorz Kaptur

W dniu 7.11.2008 r. Sejm uchwalił ostateczną wersję długo wyczekiwanej nowelizacji przepisów ustawy z 11.3.2008 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU). Nowelizacja...