Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

VAT – pierwsze zasiedlenie w przypadku ulepszenia budynku

Grzegorz Kaptur

Począwszy od 1.1.2009 r. podatnik zamierzający dokonać zbycia (dostawy) budynków, budowli lub ich części musi najpierw ustalić, czy i ewentualnie kiedy doszło do ich pierwszego zasiedlenia1. Ustalenie...

Sprzedaż na raty a zwolnienie od VAT

Stella Brzeszczyńska

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego dokonują sprzedaży nieruchomości w trybie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.;...