Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Zwolnienie dostawy budynków/budowli w podatku VAT, cz. I

Grzegorz Kaptur

Przepisy ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU), regulujące kwestię zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należą do najważniejszych...

VAT – pierwsze zasiedlenie części budynku

Grzegorz Kaptur

Podatnik VAT zamierzający dokonać zbycia (dostawy) budynków, budowli lub ich części musi najpierw ustalić, czy i ewentualnie kiedy doszło do ich pierwszego zasiedlenia1. Zgodnie bowiem z art. 43 ust....

VAT – pierwsze zasiedlenie w przypadku ulepszenia budynku

Grzegorz Kaptur

Począwszy od 1.1.2009 r. podatnik zamierzający dokonać zbycia (dostawy) budynków, budowli lub ich części musi najpierw ustalić, czy i ewentualnie kiedy doszło do ich pierwszego zasiedlenia1. Ustalenie...

Sprzedaż na raty a zwolnienie od VAT

Stella Brzeszczyńska

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego dokonują sprzedaży nieruchomości w trybie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.;...