Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek VAT

Zwolnienie dostawy budynków/budowli w podatku VAT, cz. II

Grzegorz Kaptur

Z przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU) wynika, iż dostawa nieruchomości, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT 1....

Zwolnienie dostawy budynków/budowli w podatku VAT, cz. I

Grzegorz Kaptur

Przepisy ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej VATU), regulujące kwestię zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części należą do najważniejszych...

VAT – pierwsze zasiedlenie części budynku

Grzegorz Kaptur

Podatnik VAT zamierzający dokonać zbycia (dostawy) budynków, budowli lub ich części musi najpierw ustalić, czy i ewentualnie kiedy doszło do ich pierwszego zasiedlenia1. Zgodnie bowiem z art. 43 ust....