Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Zbycie nieruchomości nabytych w latach 2007–2008

Stella Brzeszczyńska

Zbycie nieruchomości w ciągu pięciu lat od roku zakupu podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zasady opodatkowania są jednak zróżnicowane i zależą od daty nabycia lub wybudowania konkretnej...