Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od stacji gazu ziemnego LNG

Podatek od nieruchomości od stacji gazu ziemnego LNG

Konrad Aromiński

Jaka jest podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku opodatkowania stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG? Czy w przypadku stacji gazowych LNG należy je rozdzielać na...