Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Biogazownia w aspekcie podatkowym

Krystyna Kleiber

Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce i zbiorniki biogazu rolniczego są obiektami budowlanymi (budowlami) i po spełnieniu określonych prawem wymogów podlegają podatkowi od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od stacji gazu ziemnego LNG

Podatek od nieruchomości od stacji gazu ziemnego LNG

Konrad Aromiński

Jaka jest podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku opodatkowania stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG? Czy w przypadku stacji gazowych LNG należy je rozdzielać na...