Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Biogazownia w aspekcie podatkowym

Krystyna Kleiber

Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce i zbiorniki biogazu rolniczego są obiektami budowlanymi (budowlami) i po spełnieniu określonych prawem wymogów podlegają podatkowi od nieruchomości.