Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Opodatkowanie suszarni kontenerowych jako budowli

Konrad Aromiński

Naczelny Sąd Administracyjny w prezentowanym wyroku z 21.1.2020 r. (II FSK 1583/18, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, iż dokonując klasyfikacji obiektów budowlanych, takich jak sporne w...

Podatek katastralny jako podatek regresywny

Podatek katastralny jako podatek regresywny

Monika Sieklicka

Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa podatku katastralnego jest jednym z najgłośniejszych tematów medialnego dyskursu ostatnich lat. Obowiązujący obecnie podatek od nieruchomości zastąpi podatek...