Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Nowy podatek od nieruchomości w Warszawie

Mira Malicka

Proponowane w uchwale Rady Gminy Warszawa Centrum stawki podatku od nieruchomości na 1999 rok są wyższe od stawek tego podatku w roku 1998 o 12,7 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług...

Działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie podatku od nieruchomości, uregulowanego w ramach ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.; dalej PLokU),...

Nie będzie rewolucji w podatkach od nieruchomości?

Łucja Wierzycka

Być może do podatku ad valorem będziemy dochodzić etapami, a reforma rozpocznie się od dodania do obecnej formuły “współczynnika lokalizacji”. W dniu 5.11.1999 r. Ministerstwo Finansów przy współpracy...

Podatek od nieruchomości w 2001 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Obowiązujący obecnie system podatków obciążających nieruchomości jest przestarzały, bazuje na rozwiązaniach, które zaczęły w Polsce obowiązywać w latach 60. i 70. W tym roku nie udało się...

Podatek od nieruchomości od uczelni wyższych

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Problem opodatkowania nieruchomości wyższych uczelni podatkiem od nieruchomości, w szczególności tych wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej, wzbudza wiele kontrowersji. Powodem jest...