Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Kiedy zakład pracy chronionej płaci podatek od nieruchomości?

Ewa Radziszewska 2, Ewa Radziszewska-Krupa

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowano jednolite stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków należących do przedsiębiorców prowadzących...

Podatek od nieruchomości a budowle dróg publicznych

Ewa Radziszewska 2

Budowle oświetlenia dróg publicznych jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach stanowią element składowy drogi i podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie...

Zakres odpowiedzialności za podatek od nieruchomości

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

1. Dane z ewidencji gruntów - stosownie do art. 21 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z 15.5.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 ze zm.), nie mogą być podstawą w zakresie...

Grunty lasu ochronnego a podatek od nieruchomości

Ewa Radziszewska, Ewa Radziszewska 2

Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 ustawy z...