Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Optymalizacja podatkowa inwestycji w nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Coraz częściej mówi się o strukturyzowanych produktach oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mają być antidotum na wysokie zobowiązania podatkowe towarzyszące inwestycjom w...

Nieruchomości gruntowe – działalność gospodarcza

Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 VATU (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem VAT, musi bowiem działać w...

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2007 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Już na wstępie należy stwierdzić, że wprowadzone z początkiem 2007 r. zmiany w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 844 ze zm.; dalej...