Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2007 r.

Leonard Ete, Leonard Etel

Już na wstępie należy stwierdzić, że wprowadzone z początkiem 2007 r. zmiany w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 844 ze zm.; dalej...

Podatek od nieruchomości - nowe części budynków

Mariusz Popławski, Rafał Dowgier

Wybudowanie obiektu budowlanego (budynku, budowli) co do zasady niesie za sobą powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Świadczenie to uregulowane w ustawie z 12.1.1991 r. o...

Umowa dzierżawy a podatek od nieruchomości

Rafał Golat

Nieruchomości co do zasady obciążone są podatkiem od nieruchomości. W przypadku udostępniania opodatkowanej nieruchomości przez jej właściciela na podstawie umowy dzierżawy innemu podmiotowi rodzi się...

Podatek od nieruchomości kosztem?

Jan Wacławek

Praktycznie wszystkie nieruchomości (wyjątkami są lokale mieszkalne oraz te których ewentualne wykorzystywanie wyklucza stan techniczny) będące w posiadaniu przedsiębiorców uważane są za związane z...

Podatek od nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Aleksander Słysz

Zakres problemów wiążących się z relacją podatku od nieruchomości do postępowania upadłościowego jest olbrzymi. Dotyczy on bowiem nie tylko tych elementów konstrukcyjnych podatku od nieruchomości,...

Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku od nieruchomości

Anna Banasik

Podstawowym obowiązkiem podatników, wynikającym z przepisów prawa, jest zapłata podatku. Każde zobowiązanie podatkowe w swojej konstrukcji zawiera taki element, jak warunki i termin uiszczenia...

Uchylanie się od opodatkowania w podatku od nieruchomości

Anna Banasik

Nabycie tytułu prawnego do określonej nieruchomości oraz wypełnienie obowiązków wynikających z tego tytułu nie zwalnia nabywającego z dalszych ciążących na nim zobowiązań. Jednym z podstawowych jest...