Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Czy należy się bać podatku katastralnego?

Sławomir Masłowski

W potrzebie wprowadzenia podatku katastralnego mówi się nieprzerwanie, z większym lub mniejszym nasileniem, od początku transformacji ustrojowej w Polsce. W tym roku przypadnie zatem dwudziesta...

Zasiedzenie nieruchomości – skutki podatkowe

Katarzyna Ryszard

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest ich zasiedzenie. Jednakże skuteczne nabycie w drodze zasiedzenia wymaga spełnienia kilku warunków, do których należy m.in. upływ wymaganego...

Zbycie przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością, cz. II

Grzegorz Kaptur

W każdym przypadku nieopodatkowanego zbycia nieruchomości nabytej po wejściu w życie przepisów obecnie obowiązującej ustawy VAT podatnik powinien liczyć się z koniecznością dokonania korekty podatku...