Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Zbycie nieruchomości nabytych w latach 2007–2008

Stella Brzeszczyńska

Zbycie nieruchomości w ciągu pięciu lat od roku zakupu podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zasady opodatkowania są jednak zróżnicowane i zależą od daty nabycia lub wybudowania konkretnej...

Zakup nieruchomości na wynajem – rozliczenia podatkowe

Stella Brzeszczyńska

Obrót nieruchomościami w chwili obecnej nie jest tak opłacalny jak rok temu. Sporo inwestorów czeka na wzrosty cen. Warto pomyśleć o wynajęciu nieruchomości. Osoby fizyczne mają duży wybór sposobów...

Jak rozliczyć aport towarów handlowych?

Stella Brzeszczyńska

Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie handlu nieruchomościami i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeden ze wspólników chce wnieść aportem nieruchomość jako towar handlowy do...

Obrót gruntami rolnymi

Stella Brzeszczyńska

Opodatkowanie obrotu gruntami rolnymi rodzi dużo wątpliwości i w efekcie sporów z organami podatkowi. Można tu wyróżnić trzy obszary zagadnień: sprzedaż gruntów rolnych, co do których uchwalono plan...