Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Obrót gruntami rolnymi

Stella Brzeszczyńska

Opodatkowanie obrotu gruntami rolnymi rodzi dużo wątpliwości i w efekcie sporów z organami podatkowi. Można tu wyróżnić trzy obszary zagadnień: sprzedaż gruntów rolnych, co do których uchwalono plan...

Czy należy się bać podatku katastralnego?

Sławomir Masłowski

W potrzebie wprowadzenia podatku katastralnego mówi się nieprzerwanie, z większym lub mniejszym nasileniem, od początku transformacji ustrojowej w Polsce. W tym roku przypadnie zatem dwudziesta...

Zasiedzenie nieruchomości – skutki podatkowe

Katarzyna Ryszard

Jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości jest ich zasiedzenie. Jednakże skuteczne nabycie w drodze zasiedzenia wymaga spełnienia kilku warunków, do których należy m.in. upływ wymaganego...