Nieruchomości / Artykuły / Podatki / Podatek od nieruchomości

Podział nieruchomości quoad usum w ujęciu podatkowym

Katarzyna Siwiec

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie, czy i jakie skutki powoduje zawarcie umowy quoad usum w zakresie obowiązków podatkowych współwłaścicieli nieruchomości. Podział quoad usum to...

Opodatkowanie suszarni kontenerowych jako budowli

Konrad Aromiński

Naczelny Sąd Administracyjny w prezentowanym wyroku z 21.1.2020 r. (II FSK 1583/18, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, iż dokonując klasyfikacji obiektów budowlanych, takich jak sporne w...