Nieruchomości / Artykuły / Podatki

Przeniesienie wierzytelności z umowy deweloperskiej

Katarzyna Siwiec

Cesję wierzytelności regulują przepisy art. 509–518 Kodeksu cywilnego (KC). Przeniesienie praw z umowy deweloperskiej, które potocznie często nazywa się właśnie cesją wierzytelności to w istocie umowa...