Nieruchomości / Artykuły

Klient w amoku

Lidia Kośnik

Praca z klientem poszukującym nieruchomości do kupienia jest o wiele trudniejsza od pracy z właścicielem nieruchomości, który chce ją sprzedać.

25 lat Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) przygotowuje się do obchodów ćwierćwiecza działalności na rynku nieruchomości. Jubileusze zwykle są okazją, żeby zajrzeć do tego, co było, przypomnieć...

Czy potrzebny jest rejestr wspólnot mieszkaniowych?

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 737; dalej WłLokU) nie przewidują prowadzenia rejestru czy ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Stan taki funkcjonuje...