Zwrot nieruchomości wywłaszczonych – zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3104