Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków

Mikołaj Darmosz
Autor jest radcą prawnym, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
DOI: 10.32027/NIER.22.3.6
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533