Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533