Zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2021
Liczba tekstów: 3326