Zgoda współwłaścicieli na przyłączenie mediów do nieruchomości

Monika Sieklicka
Autorka jest doktorantką Instytutu Nauk Administracyjnych w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Autorka kilku publikacji z dziedziny prawa podatkowego, administracyjnego czy prawa nieruchomości. Compliance Officer – certyfikowany, ekspert w dziedzinie AML posiadający na wieloletnią praktyką i doświadczeniem w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi
DOI: 10.32027/NIER.23.4.3
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602