Zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę na przeniesienie swych praw na inną osobę

Zgoda uprawnionego decyzją o pozwoleniu na budowę na przeniesienie swych praw na inną osobę

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3104