Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2022
Liczba tekstów: 3406