Zdolność sądowa wspólnoty mieszkaniowej do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wspólnej

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3091