Zasadność wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w sytuacji wykonywania ich w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602