Za wieloletnie „zamrożenie” gruntów na cel publiczny należy się odszkodowanie

Za wieloletnie „zamrożenie” gruntów na cel publiczny należy się odszkodowanie

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3152