Wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną – na przykładzie wyroku NSA

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 3533