Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2022
Liczba tekstów: 3406