Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 3276