Wydanie decyzji o warunkach zabudowy a ochrona gruntów rolnych i leśnych

Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych

Alicja Plucińska-Filipowicz
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Tomasz Filipowicz
radca prawny w Kancelarii Filipowicz
DOI: 10.32027/NIER.22.8.1
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 3440