Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw, cz. II

Jan Łopato
Autor jest rzeczoznawcą majątkowym w Warszawie.
DOI: 10.32027/NIER.19.8.11
A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3217