Wybrane zagadnienia materialnoprawne i prawnoprocesowe aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, cz. I – charakter danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakres ich wykorzystania

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 3602