Wybrane problemy prawne praktyki geodezyjno-ewidencyjnej po nowelizacji prawa, cz. IV – postępowanie aktualizacyjne

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 3183